Communicatie met de palliatieve patiënt

Workshop Communicatie met de Palliatieve Patiënt
 

'Meneer wil euthanasie maar dat kan niet in zijn geval'

'Ze wil maar niet accepteren dat ze dood gaat'

'Ik wil haar zo graag troosten maar ik weet niet hoe'

'Tegen mij zegt mevrouw dat ze geen behandeling meer wil, maar tegen de arts niet'

'De naasten dringen aan op een second opinion, maar heeft de patiënt daar wat aan?'

'Naasten eisen palliatieve sedatie maar dat kan nog helemaal niet'

Achtergrond:

De communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten is vaak ingewikkeld. De emoties, het omgaan met de naderende dood, de ethische dilemma's, de complexiteit van de medische aspecten en de behandelingskeuzes, maken dat de communicatie met deze patiënten en de communicatie hierover binnen teams veel vergt van professionals in de gezondheidszorg.
Wij bieden een training van één dag voor multidisciplinaire groepen van professionals waarin gesprekstechnieken worden geoefend en een manier wordt aangereikt voor reflectiebijeenkomsten over dit onderwerp.

Doelstellingen:

 • Leren afbakenen van je eigen professionele taak
 • Onderscheid leren maken tussen invloed en betrokkenheid
 • Effectiever communiceren in moeilijke situaties met patiënten, familieleden en collega'
 • Leren de wensen met betrekking tot palliatieve zorg effectief en niet-sturend uit te vragen
 • Een basis leggen voor reflectie met collega's over palliatieve zorg

Programma:

1. Inventarisatie van leerbehoeften en specifieke situaties waar betreffende
    groep mee te maken heeft.

2. Communicatie met de patiënt, naasten en elkaar rond het levenseinde

Daarin komt onder andere aan de orde:

 • Hoe kom je er achter wat iemand écht wil?
 • Wat doe je als de familie iets anders aangeeft dan de patiënt zelf?
 • Tot waar reiken jouw taak en invloed in de palliatieve setting?
 • Wat zijn de taakverdelingen met collega's en andere disciplines?
 • Hoe spreek je elkaar aan?

Hierbij wordt geoefend met eigen praktijksituaties zodat de deelnemers kunnen ontdekken wat het effect is van de eigen manier van communiceren op de ander, en hoe je hierin kunt variëren om het effect te bereiken dat je wil bereiken.

3. Reflectie op professionele dilemma's rond het levenseinde

 • Wat levert reflectie je op?
 • Hoe zet je het op?
 • Hoe gebruik je het reflectiewerkboek?

We maken gebruik van een trainingsacteur. Acteurs brengen het onderwerp tot leven en geven de mogelijkheid om verschillende scenario's uit te proberen. Herkenbaar, leerzaam en relativerend. In het begin vinden deelnemers dat spannend, maar daar zijn we altijd snel doorheen en realiseert zich dat het effect groot is. We werken met groepen van maximaal 13 man. Dat garandeert dat iedereen persoonlijke feedback kan krijgen op zijn aanpak.
Er is geen 'juiste manier' om te communiceren. Er is wat werkt en wat niet werkt. Hoe bereikt u wat u wilt bereiken? Iedereen heeft zijn eigen stijl en zijn eigen kwaliteiten. We versterken het positieve.

Praktische zaken

Duur: Twee dagdelen

Locatie en tijd: in overleg met u. U kunt ook terecht in de ICISZ trainingsruimtes. Schipholpoort 40, Haarlem

Materiaal:
Deelnemers ontvangen:

 • Het intervisiewerkboek 'In gesprek met de palliatieve patiënt' van Drs Cilia Linssen en Mr Dr Anne Mei The
 • Praktische, korte hand-outs van behandelde theorie op het gebied van communicatievaardigheden.

Kosten per training:
Richtprijs voor deze training is: € 1.600,- (max. 13 deelnemers), incl . voorbereiding en materialen.

Klik hier om terug te gaan naar het Trainingsaanbod